BEZPŁATNA REJESTRACJA >>

FORUM RECYKLINGU
ŚRODA 21 PAŹDZIERNIKA

GODZ. 11:00-16:00

INTERNETOWA PLATFORMA ZOOM

FORUM ENERGII
CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA GODZ. 11:00-16:00

INTERNETOWA
PLATFORMA ZOOM

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ
W 20. FORUM ENERGII I RECYKLINGU!

* Zarejestruj się przez formularz podając wymagane dane

* Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

* Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz podany podczas rejestracji e-mail

* Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się FEiR

Informacje organizacyjne:

Tematyka FORUM ENERGII i RECYKLINGU:

 • ROP - nowe zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta
 • BDO - Baza Danych Odpadowych
 • ekoprojektowanie
 • recykling tworzyw sztucznych
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • programy wsparcia rozwoju OZE
 • prosumencka energetyka rozproszona
 • biogaz i biomasa w walce o czyste powietrze
 • boom na fotowoltaikę
 • klastry energii, magazynowanie energii
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy
 • Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań
 • REKOPOL
 • INTERSEROH
 • EKO-PAK
 • Fundacja PlasticsEurope Polska
 • Organizacja Odzysku EUROBAC
 • Organizacja Odzysku ZSEE ElektroEko
 • APPLiA Związek Pracodawców AGD
 • ASEKOL
 • Polski Rejestr Statków
 • Centrum Kooperacji Recyklingu
 • Związek Cyfrowa Polska ZIPSEE
 • RECYKL
 • REMONDIS ELEKTRORECYCLING
 • ELECTRO-SYSTEM
 • Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski
 • REPLAS Recycling Plastics

FORUM RECYKLINGU reprezentują:

FORUM ENERGII reprezentują:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy - SDZLEGAL SCHINDHELM
 • Kancelaria Tarka, Trupkiewicz i Wspólnicy
 • Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR
 • Bank Ochrony Środowiska
 • T&T Proenergy
 • ADM Poland
 • SGS Polska
 • CBI Pro-Akademia
 • Klaster Zielona Chemia
 • Arena Advisory
 • Eko-Energia Polska


11:00

Magdalena Dutka, Prezes Zarządu ABRYS

Powitanie Gości 20. Forum Energii i Recyklingu


11:05

Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

Dominik Szymański, „Energia i Recykling”

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11:10 – 11:30

Krzysztof Hornicki, INTERSEROH Polska – Partner Strategiczny Forum

 Ekoprojektowanie opakowań jako praktyczne narzędzie wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta


11:30 – 11:50

Julia Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań – Partner Forum

   ROP a bezpieczeństwo żywności


11:50 – 12:10

Jakub Tyczkowski, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA - Partner Forum

   Jak część przemysłu wprowadzającego opakowania na rynek patrzy na ROP?


12:10 – 12:30

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK – Partner Forum

   ROP – dobre wzorce


12:30 – 12:50

Grzegorz P. Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska – Partner Forum

    Znaczenie regulacji prawnych dla zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych


12:50 - 13:40

 Oczekiwany kształt modelu ROP w Polsce - branżowa debata z udziałem: 

   Krzysztof Hornicki, INTERSEROH 

   Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM 

   Anna Kozera-Szałkowska, PlasticsEurope 

   Magdalena Dziczek, EKO-PAK

   Jakub Tyczkowski, REKOPOL 

   Julia Pokrywka, KIGPSiO 

   Jerzy Toczko, EUROBAC 


13:40 – 14:00 

Jacek Korzeniewski, Polski Rejestr Statków SA – Partner Forum

   Wpływ BDO na wykonanie audytu recyklera za 2020 r.


14:00 – 14:20 

Jerzy Toczko, Organizacja Odzysku EUROBAC – Partner Forum

   Organizacja Odzysku Opakowań a realizacja obowiązków odzysku i recyklingu


14:20 – 14:40 

Paweł Baryluk, TOTCHEM, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

   Nowe możliwości sprzedaży odpadów tworzyw sztucznych na rynkach zagranicznych, utrata statusu odpadów
oraz certyfikaty gospodarki obiegu zamkniętego


14:40 – 15:00

Marcin Kaźmierski, Kancelaria Ekologiczna, Rada Ekspertów Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

   Zmiana zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – wybrane zagadnienia


15:00 – 15:50

Przyszłość rynku ZSEE - branżowa debata z udziałem: 

   Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM 

   Jacek Korzeniewski, PRS

   Grzegorz Skrzypczak, ElektroEko 

   Marcin Kaźmierski, Kancelaria Ekologiczna 

   Dominik Dobek, ZIPSEE Cyfrowa Polska 

PROGRAM - ŚRODA 21.10.2020 – RING RECYKLING


11:00

Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

Dominik Szymański, „Energia i Recykling”

Otwarcie 2. dnia Forum Energii i Recyklingu


11:10 – 11:30

Maciej Kołowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii


11:30 – 11:50

Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Tarka, Trupkiewicz i Wspólnicy

   Aukcje OZE dla instalacji fotowoltaicznych 2020


11:50 – 12:10

Kinga Słomka, Bartosz Frydel, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. - SDZLEGAL SCHINDHELM

   Spółdzielnie jako element energetyki rozproszonej


12:10 – 12:30

Mateusz Tabaka, Tabaka Dynamic – Partner Forum

   Zalety mobilnego banku energii w czasie budowy elektrowni fotowoltaicznych


12:30 – 12:50

Barbara Adamska, ADM Poland

   Przedsiębiorstwo produkcyjne aktywnym uczestnikiem rynku energii - czy to sposób na optymalizację kosztową?


12:50 – 13:10

Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Arena Advisory

   Odnawialne źródła energii a podatki - czy podatki mogą mieć wpływ na rozwój branży OZE?


13:10 – 13:30

Prof. Ewa Kochańska, Centrum Badań i Innowacji ProAkademia, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

   Nowe trendy wykorzystania odpadów w technologiach biorafineryjnych


13:30 – 13:50

Daniel Dziedzic, EkoEnergia Polska

   Pozyskiwanie dotacji na instalacje OZE oraz dobór instalacji OZE stosownie do potrzeb 


13:50 – 14:10

Przemysław Wojdyła, Klaster Zielona Chemia - Krajowy Klaster Kluczowy  

   Zielona gospodarka - pozyskiwanie energii z odpadów rolniczych 


14:10 – 14:30

Anna Sawicka, Bank Ochrony Środowiska – Partner Forum

   Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii – doświadczenia Banku Ochrony Środowiska


14:30 – 15:30

Przyszłość polskiego rynku OZE w Eurepejskim Zielonym ładzie - branżowa debata z udziałem: 

   Mateusz Tabaka,  Tabaka Dynamic, T&T Proenergy

   Przemysław Wojdyła, Klaster Zielona Chemia

   Ilona Olsztyńska, SGS

   Daniel Dziedzic, EkoEnergia Polska

   Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska 


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM - CZWARTEK 22.10.2020 – RING ENERGIA

ORGANIZATORZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Organizacja:
Dominik Szymański, T. +48 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl


Reklama i promocja:
Anna Piechowiak, T. +48 784 001 820, a.piechowiak@abrys.pl

ABRYS Sp. z .o.o.

ul. Daleka 33,

60-124 Poznań

www.abrys.pl