BEZPŁATNA REJESTRACJA >>

23. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

17-18 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Hala nr 5 - antresola

+ online

Wstęp bezpłatny

Partner generalny

Mecenas generalny

Partnerzy strategiczni

19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

KONFERENCJA HYBRYDOWA Międzynarodowe Targi Poznańskie [PAWILON 7, ANTRESOLA, SALA EF]

oraz online

System kaucyjny już za niecałe System kaucyjny Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania

ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy

WIODĄCA TEMATYKA

23. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Eksperci zaproszeni do udziału w prelekcjach i debatach podczas Forum Energii i Recyklingu

 • Sergiusz Urban; [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Dominik Dobek, Łukasz Antkiewicz; [ZIPSEE Cyfrowa Polska]
 • Ignacy Kaźmierczak; [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Jakub Tyczkowski, Aneta Stawicka; [REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]
 • Andrzej Kubik; [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]
 • Tymoteusz Mądry; [Aspiratio Consulting]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]

PROGRAM

I dzień (17.10.2023, wtorek)

11:30. Rozpoczęcie I dnia konferencji. Tomasz Czarnecki, redaktor prowadzący Energia i Recykling


11:40-12:05 Recyklingowalność opakowań wielomateriałowych oraz ich systemy zbiórki. Konrad Nowakowski, prezes Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO)


12:10-12:40 Nowe prawo, nowa rzeczywistość - UE i Polska – konsultacje społeczne w ZSEE. Wojciech Konecki, prezes APPLiA


12:45-13:05 Dyskusja dotycząca skutków, które wywoła nowe prawo, szarej strefy w ZSEE oraz skuteczności bazy BDO. Moderator Tomasz Czarnecki


13:10-13:35 Dostępne źródła finansowania OZE, GOZ, Recyklingu i Efektywności energetycznej. Magdalena Tuszyńska i Paulina Walczak, doradcy ds. finansowania inwestycji w Metropolis


13:40-14:10 Jak skutecznie promować usługi w branży recyklingu i energii wśród firm i osób indywidualnych? Tomasz Czarnecki, redaktor prowadzący Energia i Recykling


14:15-14:40 Recykling szkła - jak zebrać 90% opakowań w gminie i w kraju. Piotr Kardaś, sekretarz generalny Związek Pracodawców Polskie Szkło


14:45-15:10 Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Polsce - szanse i wyzwania. Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu Ekopak


15:10 Debata: Co trzeba zrobić dla sprawnego wdrożenia systemu kaucyjnego

Uwaga. Harmonogram czasowy jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

 • Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych
 • ZSEiE – jako ważny element GOZ
 • Rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • GOZ a świadomość konsumentów. Jak edukować o elektroodpadach?
 • Najpilniejsze wyzwania dla branży.
 • Zamknięty Obieg Szkła – dobre praktyki
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta – czy oczekiwania interesariuszy rynku pokrywają się z rządowymi propozycjami?
 • Kontrola recyklera w nowym systemie ROP
 • Jak działa efektywny system kaucyjny?
 • System kaucyjny – korzyści dla systemu
 • Implementacja Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z perspektywy samorządowej
 • GOZ w gospodarce opakowaniami

Wśród omawianych podczas 1. dnia Forum tematów znajdą się między innymi:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

Debaty eksperckie zaplanowane na 1. dzień Forum:

 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

PROGRAM FORUM ENERGII I RECYKLINGU


1. dzień (19.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Zagospodarowanie odpadów i GOZ


Harmonogram wystąpień podczas 1. dnia Forum Energii i Recyklingu

Sesja I:

10.10 - 10.20

Rozpoczęcie Forum Energii i Recyklingu

10.20 - 10.40

Kluczowe planowane zmiany prawa Unii Europejskiej i Polski dot. ZSEE

Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]

10.45 - 11.15

Wpływ nowych regulacji na rynek ZSEE w Polsce

Grzegorz Skrzypczak, [ElektroEko]

11.20 - 11.50

Toksyczny odpad „czystej energii”? Panele fotowoltaiczne - tykająca bomba elektrośmieci?

Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]

11.55 - 13.00 DEBATA EKSPERCKA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

 • moderator: Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]
 • Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Leszek Papciak [Elektrorecykling SA]

Uczestnicy debaty

Sesja II:

Rządowy model systemu kaucyjnego a przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta

13.00 - 13.30

„Odpady w „Smart City” – innowacyjne rozwiązania dla gospodarki odpadami w mieście”

Ignacy Kaźmierczak [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]

13.35 - 13.55

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta na krajach Unii Europejskiej

Tomasz Siewierski [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A.]

14.00 - 14.20

Fakty i mity w zagospodarowaniu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych

Tadeusz Pokrywka [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań4

14.50 - 15.10

Twórz Zamknięty Obieg Szkła

Piotra Kardaś [Związek Pracodawców Polskie Szkło]

15.40 - 16.30 DEBATA EKSPERCKA

System kaucyjny nie zastąpi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

14.25 - 14.45

Recyklingowalność na przykładzie opakowań wielomateriałowych

Konrad Nowakowski [ Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

15.15 - 15.35

Aktualna sytuacja na rynku recyklingu opon

Andrzej Kubik [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]

Uczestnicy debaty

 • moderator: Piotr Talaga [ABRYS]
 • Agata Ryś; [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

2. dzień (20.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Produkcja i wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach komunalnych.

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Debata ekspercka zaplanowana na 2. dzień Forum:

II dzień (18.10.2023, środa)

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Debata ekspercka zaplanowana na 2. dzień Forum:

11:00 Rozpoczęcie II dnia konferencji. Tomasz Czarnecki, redaktor prowadzący Energia i Recykling


11:10-11:35 Analiza zmian europejskiego prawa w zakresie gospodarki opakowaniami. Tomasz Siewierski, prezes BOO - Organizacji Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta


11:40-12:05 Paliwa z odpadów i biomasy – czy zagraniczne przykłady można zaimplementować w Polsce. Katarzyna Wolny Tomczyk, prezes ZPPOB


12:10-12:35 Realizacja obowiązku elektromobilności poprzez zastosowanie w pojazdach użytkowych gazu LNG/CNG. Case study PGK Śrem. Paweł Wojna, prezes PGK Śrem


12:40-13:05 Falowniki fotowoltaiczne i magazyny energii jako ważny element odnawialnych źródeł energii. Paweł Bartosik, key account manager w Sungrow Europe


13:10-13:35 Zmiany w planowaniu przestrzennym a lokalizacja OZE. Piotr Jarzyński, wspólnik Jarzyński & Wspólnicy


13:40-14:00 Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej – aktualny stan inwestycji w ITPO. Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw w Abrys


14:05-14:30 O recyklingu… bez hipokryzji. Stan recyklingu w Polsce na tle wyzwań środowiskowych XXI wieku. Andrzej Kubik, prezes GPR Guma i Plastik Recycling


14:35-15:00 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i organów nadzoru. Aleksandra Płudowska, radca prawny SDZ Legal i Tomasz Dąbrowski prawnik SDZ LegalUwaga. Harmonogram czasowy jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

11.00 -11.20

Spółdzielnie energetyczne szansą na bardziej efektywne wykorzystanie energii z OZE

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

11.20 - 11.40

Efektywność energetyczna i energia odnawialna jako filary zrównoważonej polityki energetycznej

Katarzyna Wolny-Tomczyk [prezes zarządu Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy; adwokat, partner ECO LEGAL, członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy]

11.40 - 12.00

Bio-LNG Technologia do wytwarzania bioLNG Umowy kupna bioLNG i certyfikatów redukcji emisji CO2

Klaudiusz Nowotny [Nahtec]

12.00 - 12.20

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny

Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]

12.20 - 12.50

Możliwości wykorzystania odpadów w produkcji biopaliw transportowych

Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]

12.50 - 13.10

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min. uruchomienia rynku biometanu, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu oraz sytuacja na rynkach paliw

Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]


13.10 - 13.30

Strategie długoterminowego zabezpieczenia cen energii bez wydatków inwestycyjnych

Sebastian Lorenz [Columbus Energy]


13.30 - 15.00 Debata:

Czy odpady mogą ograniczyć skutki kryzysu energetycznego i paliwowego?


Uczestnicy debaty

 • moderator: Tomasz Czarnecki
 • Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]
 • Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]
 • Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]
 • Sebastian Lorenz [Columbus Energy]

Harmonogram wystąpień podczas 2. dnia Forum Energii i Recyklingu

Kliknij tutaj dwukrotnie aby edytować tekst

* Zarejestruj się przez poniższy formularz podając wymagane dane

* Aby wziąć udział osobisty w Forum, zarejestruj się za pomocą poniższego formularza i pobierz elektroniczny bilet wstępu na MTP

* Aby wziąć udział on-line, zarejestruj się za pomocą poniższego formularza. Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Rekrutacja zakończona

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

PATRONI MERYTORYCZNI

Image Image Image Image Image

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT


Tomasz Czarnecki, 539 549 451, [email protected]

Katarzyna Szyińska, 784 001 822, [email protected]

ABRYS Sp. z .o.o.

ul. Daleka 33,

60-124 Poznań

www.abrys.pl