BEZPŁATNA REJESTRACJA >>

22. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA POLECO W POZNANIU

19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Międzynarodowe Targi Poznańskie

oraz online

[PAWILON 7, ANTRESOLA, SALA EF]

Sprawdź ekogadżety w naszym sklepie

Partner generalny

Mecenas generalny

Partnerzy strategiczni

19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

KONFERENCJA HYBRYDOWA Międzynarodowe Targi Poznańskie [PAWILON 7, ANTRESOLA, SALA EF]

oraz online

 1. Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania
 2. ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 3. ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy

WIODĄCA TEMATYKA

22. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Eksperci zaproszeni do udziału w prelekcjach i debatach podczas Forum Energii i Recyklingu

 • Sergiusz Urban; [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Dominik Dobek, Łukasz Antkiewicz; [ZIPSEE Cyfrowa Polska]
 • Ignacy Kaźmierczak; [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Jakub Tyczkowski, Aneta Stawicka; [REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]
 • Andrzej Kubik; [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]
 • Tymoteusz Mądry; [Aspiratio Consulting]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]

PROGRAM FORUM ENERGII I RECYKLINGU


1. dzień (19.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Zagospodarowanie odpadów i GOZ


10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

 • Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych
 • ZSEiE – jako ważny element GOZ
 • Rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • GOZ a świadomość konsumentów. Jak edukować o elektroodpadach?
 • Najpilniejsze wyzwania dla branży.
 • Zamknięty Obieg Szkła – dobre praktyki
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta – czy oczekiwania interesariuszy rynku pokrywają się z rządowymi propozycjami?
 • Kontrola recyklera w nowym systemie ROP
 • Jak działa efektywny system kaucyjny?
 • System kaucyjny – korzyści dla systemu
 • Implementacja Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z perspektywy samorządowej
 • GOZ w gospodarce opakowaniami

Wśród omawianych podczas 1. dnia Forum tematów znajdą się między innymi:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

Debaty eksperckie zaplanowane na 1. dzień Forum:

 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

PROGRAM FORUM ENERGII I RECYKLINGU


1. dzień (19.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Zagospodarowanie odpadów i GOZ


Harmonogram wystąpień podczas 1. dnia Forum Energii i Recyklingu

Sesja I:

10.10 - 10.20

Rozpoczęcie Forum Energii i Recyklingu

10.20 - 10.40

Kluczowe planowane zmiany prawa Unii Europejskiej i Polski dot. ZSEE

Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]

10.45 - 11.15

Wpływ nowych regulacji na rynek ZSEE w Polsce

Grzegorz Skrzypczak, [ElektroEko]

11.20 - 11.50

Toksyczny odpad „czystej energii”? Panele fotowoltaiczne - tykająca bomba elektrośmieci?

Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]

11.55 - 13.00 DEBATA EKSPERCKA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

 • moderator: Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]
 • Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Leszek Papciak [Elektrorecykling SA]

Uczestnicy debaty

Sesja II:

Rządowy model systemu kaucyjnego a przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta

13.00 - 13.30

„Odpady w „Smart City” – innowacyjne rozwiązania dla gospodarki odpadami w mieście”

Ignacy Kaźmierczak [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]

13.35 - 13.55

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta na krajach Unii Europejskiej

Tomasz Siewierski [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A.]

14.00 - 14.20

Fakty i mity w zagospodarowaniu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych

Tadeusz Pokrywka [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań4

14.50 - 15.10

Twórz Zamknięty Obieg Szkła

Piotra Kardaś [Związek Pracodawców Polskie Szkło]

15.40 - 16.30 DEBATA EKSPERCKA

System kaucyjny nie zastąpi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

14.25 - 14.45

Recyklingowalność na przykładzie opakowań wielomateriałowych

Konrad Nowakowski [ Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

15.15 - 15.35

Aktualna sytuacja na rynku recyklingu opon

Andrzej Kubik [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]

Uczestnicy debaty

 • moderator: Piotr Talaga [ABRYS]
 • Agata Ryś; [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

2. dzień (20.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Produkcja i wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach komunalnych.

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Debata ekspercka zaplanowana na 2. dzień Forum:

2. dzień (20.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Produkcja i wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach komunalnych.10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

 • Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ
 • Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii wpływających na jakość powietrza, wody, oszczędność zasobów naturalnych, planowania wydatków na ochronę środowiska, technologie zagospodarowania odpadów po procesach ITPOK
 • Inwestycje w przemyśle w zakresie ochrony środowiska (redukcja emisji, monitoring, raportowanie, zarządzanie środowiskowe
 • Dążenie do samodzielności energetycznej i zagospodarowania energii w wod-kan i instalacjach komunalnych (biogazownie, produkcja wodoru z odpadów, fotowoltaika w branży komunalnej i wod-kan.)
 • Prawne aspekty efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan
 • Oferta finansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej
 • Zrównoważone energetycznie budownictwo komunalne
 • Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej
 • Działania w kierunku samowystarczalności energetyczno-ciepłowniczej polskich samorządów
 • Magazynowanie energii
 • Kiedy zaczniemy liczyć ślad węglowy w przedsiębiorstwach komunalnych i samorządach

Wśród omawianych podczas 2. dnia Forum tematów znajdą się między innymi:

Debata ekspercka zaplanowana na 2. dzień Forum:

Harmonogram wystąpień podczas 2. dnia Forum Energii i Recyklingu

11.00 -11.20

Spółdzielnie energetyczne szansą na bardziej efektywne wykorzystanie energii z OZE

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

11.20 - 11.40

Efektywność energetyczna i energia odnawialna jako filary zrównoważonej polityki energetycznej

Katarzyna Wolny-Tomczyk [prezes zarządu Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy; adwokat, partner ECO LEGAL, członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy]

11.40 - 12.00

Bio-LNG Technologia do wytwarzania bioLNG Umowy kupna bioLNG i certyfikatów redukcji emisji CO2

Klaudiusz Nowotny [Nahtec]

12.00 - 12.20

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny

Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]

12.20 - 12.50

Możliwości wykorzystania odpadów w produkcji biopaliw transportowych

Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]

12.50 - 13.10

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min. uruchomienia rynku biometanu, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu oraz sytuacja na rynkach paliw

Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]


13.10 - 13.30

Strategie długoterminowego zabezpieczenia cen energii bez wydatków inwestycyjnych

Sebastian Lorenz [Columbus Energy]


13.30 - 15.00 Debata:

Czy odpady mogą ograniczyć skutki kryzysu energetycznego i paliwowego?


Uczestnicy debaty

 • moderator: Tomasz Czarnecki
 • Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]
 • Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]
 • Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]
 • Sebastian Lorenz [Columbus Energy]

Obejrzyj zapis FORUM ENERGII I RECYKLINGU 2021

* Zarejestruj się przez poniższy formularz podając wymagane dane

* Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

* Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz podany podczas rejestracji e-mail

* Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się 21. FEiR

* UWAGA! Aby wziąć udział osobisty w Forum, pobierz elektroniczny bilet wstępu na MTP z TEJ STRONY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT


Anna Piechowiak, T. +48 607 669 594, [email protected]

ABRYS Sp. z .o.o.

ul. Daleka 33,

60-124 Poznań

www.abrys.pl