BEZPŁATNA REJESTRACJA >>

23. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

17-18 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

+ online

Wstęp bezpłatny

Partner generalny

Mecenas generalny

Partnerzy strategiczni

19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

KONFERENCJA HYBRYDOWA Międzynarodowe Targi Poznańskie [PAWILON 7, ANTRESOLA, SALA EF]

oraz online

System kaucyjny już za niecałe System kaucyjny Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania

ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy

WIODĄCA TEMATYKA

23. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Eksperci zaproszeni do udziału w prelekcjach i debatach podczas Forum Energii i Recyklingu

 • Sergiusz Urban; [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Dominik Dobek, Łukasz Antkiewicz; [ZIPSEE Cyfrowa Polska]
 • Ignacy Kaźmierczak; [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Jakub Tyczkowski, Aneta Stawicka; [REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]
 • Andrzej Kubik; [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]
 • Tymoteusz Mądry; [Aspiratio Consulting]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]

PROGRAM

I dzień (17.10.2023, wtorek)


 • Zdążyć przed czasem - system kaucyjny już za niecałe 15 miesięcy
 • ROP dla tekstyliów? Zaproponowano zmiany w dyrektywie odpadowej
 • Odpowiedzialny biznes a rewolucja w branży odzieży używanej
 • Biotworzywa - wyzwania w kontekście dyrektywy SUP
 • Wyzwania dla wprowadzających na rynek napoje w opakowaniach – utworzenie i funkcjonowanie systemu kaucyjnego
 • Paliwa z odpadów i biomasy – czy zagraniczne przykłady można zaimplementować w Polsce
 • Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej - aktualny stan inwestycji w ITPO
 • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i organów nadzoru
 • Czy można zapanować nad chaosem spowodowanym wdrożeniem dyrektywy SUP?
 • Postęp prac nad unijnymi projektami przepisów w zakresie ekoprojektowania towarów w branży AGD z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Debata: Co trzeba zrobić dla sprawnego wdrożenia systemu kaucyjnego

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

 • Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych
 • ZSEiE – jako ważny element GOZ
 • Rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • GOZ a świadomość konsumentów. Jak edukować o elektroodpadach?
 • Najpilniejsze wyzwania dla branży.
 • Zamknięty Obieg Szkła – dobre praktyki
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta – czy oczekiwania interesariuszy rynku pokrywają się z rządowymi propozycjami?
 • Kontrola recyklera w nowym systemie ROP
 • Jak działa efektywny system kaucyjny?
 • System kaucyjny – korzyści dla systemu
 • Implementacja Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta z perspektywy samorządowej
 • GOZ w gospodarce opakowaniami

Wśród omawianych podczas 1. dnia Forum tematów znajdą się między innymi:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

Debaty eksperckie zaplanowane na 1. dzień Forum:

 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

PROGRAM FORUM ENERGII I RECYKLINGU


1. dzień (19.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Zagospodarowanie odpadów i GOZ


Harmonogram wystąpień podczas 1. dnia Forum Energii i Recyklingu

Sesja I:

10.10 - 10.20

Rozpoczęcie Forum Energii i Recyklingu

10.20 - 10.40

Kluczowe planowane zmiany prawa Unii Europejskiej i Polski dot. ZSEE

Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]

10.45 - 11.15

Wpływ nowych regulacji na rynek ZSEE w Polsce

Grzegorz Skrzypczak, [ElektroEko]

11.20 - 11.50

Toksyczny odpad „czystej energii”? Panele fotowoltaiczne - tykająca bomba elektrośmieci?

Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]

11.55 - 13.00 DEBATA EKSPERCKA

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

 • moderator: Wojciech Konecki; [APPLIA]
 • Grzegorz Skrzypczak; [ElektroEko]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Dominik Dobek [ZIPSEE Cyfrowa Polska]
 • Sergiusz Urban [WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k.]
 • Leszek Papciak [Elektrorecykling SA]

Uczestnicy debaty

Sesja II:

Rządowy model systemu kaucyjnego a przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta

13.00 - 13.30

„Odpady w „Smart City” – innowacyjne rozwiązania dla gospodarki odpadami w mieście”

Ignacy Kaźmierczak [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.]

13.35 - 13.55

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta na krajach Unii Europejskiej

Tomasz Siewierski [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A.]

14.00 - 14.20

Fakty i mity w zagospodarowaniu wielomateriałowych odpadów opakowaniowych

Tadeusz Pokrywka [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań4

14.50 - 15.10

Twórz Zamknięty Obieg Szkła

Piotra Kardaś [Związek Pracodawców Polskie Szkło]

15.40 - 16.30 DEBATA EKSPERCKA

System kaucyjny nie zastąpi Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

14.25 - 14.45

Recyklingowalność na przykładzie opakowań wielomateriałowych

Konrad Nowakowski [ Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

15.15 - 15.35

Aktualna sytuacja na rynku recyklingu opon

Andrzej Kubik [GPR Guma i Plastik Recycling Spółka z o.o.]

Uczestnicy debaty

 • moderator: Piotr Talaga [ABRYS]
 • Agata Ryś; [Interzero Organizacja Odzysku Opakowań SA]
 • Dr Robert Wawrzonek; [REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM]
 • Tadeusz Pokrywka; [Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań]
 • Piotra Kardaś; [Związek Pracodawców Polskie Szkło]
 • Tomasz Siewierski; [BOO Organizacja Odzysku Opakowań i Odpowiedzialności Producenta S.A]
 • Konrad Nowakowski; [Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań]

2. dzień (20.10.2022) – Forum Energii i Recyklingu:

Produkcja i wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach komunalnych.

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Debata ekspercka zaplanowana na 2. dzień Forum:

II Dzień (18.10.2023, środa)

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

• Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska

• Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

Debata ekspercka zaplanowana na 2. dzień Forum:

 • Kryteria Taksonomii dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Jak daleko posunie się idea GOZ?
 • Selektywna zbiórka i sortowanie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w kontekście ekoprojektowania
 • Aktualna sytuacja na rynku recyklingu opon
 • SUP nie musi zabić nakrętkowych akcji charytatywnych
 • Net billing, brak możliwości przyłączeniowych - jak zwolnić hamulce rozwojowe dla OZE
 • LNG, Bio-LNG, CNG a wahania cen na rynku paliw alternatywnych
 • Specustawa dotycząca biogazowni rolniczych jako turbodoładowanie transformacji energetycznej na wsiach
 • Dofinansowanie biogazowni komunalnych i rolniczych
 • Rola spółdzielni energetycznych w transformacji energetycznej
 • Debata: Polska w zagrożeniu – co zrobić, by zrealizować cele w zakresie gospodarki odpadami

Harmonogram wystąpień podczas 2. dnia Forum Energii i Recyklingu

11.00 -11.20

Spółdzielnie energetyczne szansą na bardziej efektywne wykorzystanie energii z OZE

Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting

11.20 - 11.40

Efektywność energetyczna i energia odnawialna jako filary zrównoważonej polityki energetycznej

Katarzyna Wolny-Tomczyk [prezes zarządu Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy; adwokat, partner ECO LEGAL, członek Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy]

11.40 - 12.00

Bio-LNG Technologia do wytwarzania bioLNG Umowy kupna bioLNG i certyfikatów redukcji emisji CO2

Klaudiusz Nowotny [Nahtec]

12.00 - 12.20

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny

Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]

12.20 - 12.50

Możliwości wykorzystania odpadów w produkcji biopaliw transportowych

Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]

12.50 - 13.10

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min. uruchomienia rynku biometanu, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu oraz sytuacja na rynkach paliw

Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]


13.10 - 13.30

Strategie długoterminowego zabezpieczenia cen energii bez wydatków inwestycyjnych

Sebastian Lorenz [Columbus Energy]


13.30 - 15.00 Debata:

Czy odpady mogą ograniczyć skutki kryzysu energetycznego i paliwowego?


Uczestnicy debaty

 • moderator: Tomasz Czarnecki
 • Krzysztof Kochanowski [Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME]
 • Adam Stępień [Krajowa Izba Biopaliw]
 • Marek Pituła [Polskie Stowarzyszenie Biometanu]
 • Sebastian Lorenz [Columbus Energy]

* Zarejestruj się przez poniższy formularz podając wymagane dane

* Aby wziąć udział osobisty w Forum, zarejestruj się za pomocą poniższego formularza i pobierz elektroniczny bilet wstępu na MTP

* Aby wziąć udział on-line, zarejestruj się za pomocą poniższego formularza. Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

PARTNERZY

Image Image Image

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT


Tomasz Czarnecki, 539 549 451, [email protected]

Anna Piechowiak, 607 669 594, [email protected]

ABRYS Sp. z .o.o.

ul. Daleka 33,

60-124 Poznań

www.abrys.pl