BEZPŁATNA REJESTRACJA >>

22. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA POLECO W POZNANIU

19-20 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Międzynarodowe Targi Poznańskie

oraz online

Obejrzyj zapis FORUM ENERGII I RECYKLINGU 2021

* Zarejestruj się przez poniższy formularz podając wymagane dane

* Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

* Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz podany podczas rejestracji e-mail

* Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się 21. FEiR

* Aby wziąć udział osobisty w Forum, pobierz elektroniczny bilet wstępu na MTP z TEJ STRONY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

  1. Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania
  2. ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  3. ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy

WIODĄCA TEMATYKA

22. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

UDZIAŁ WEZMĄ


PROGRAM FORUM ENERGII I RECYKLINGU


1. dzień (13.10.201) – Forum Energii

10.50-11.00

Katarzyna Wolny-Tomczyk, Adwokat, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11.00-11.20

Katarzyna Wolny-Tomczyk

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Energetyczne wykorzystanie odpadów jako droga do GOZ


11.20-11.40

Dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający

Fundacja PlasticsEurope Polska

Recykling chemiczny odpadów tworzyw sztucznych


11.40-12.00

Bogusław Krztoń

Business Development Director CEEStrategy & Business Development

Sumitomo SHI Energia Polska

Modułowa elektrociepłownia na odpady i paliwa alternatywne – sposób na obniżenie nakładów inwestycyjnych i skrócenie harmonogramu realizacji


12.00-12.20

Paweł Banach

Główny Ekolog

Biuro Polityki Ekologicznej i Taksonomii, Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji w odzysk energii i ciepła


12.20-12.50

Dr Joanna Poluszyńska

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu, Lider Grupy Badawczej Monitorowanie Środowiska w Opolu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Wykorzystanie metod radioizotopowych w analizach środowiskowych


12.50-13.10

Tymoteusz Mądry

Dyrektor Działu Prawnego

ASPIRATIO Consulting

Odzysk energii z odpadów - szanse i wyzwania


13.10-13.30

Dr Anna Banaszewska

Adwokat

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Realizacja celów polityki ochrony środowiska poprzez zielone zamówienia publiczne


13.30-13.50

Marek Pituła

Prezes Zarządu

Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Wprowadzenie nowelizacji ustawy OZE w zakresie min.: rynku biometanu, bioLNG, konwersji biogazu do biometanu. Aktualna sytuacja na światowych rynkach paliw


13.50-14.10

Krzysztof Kochanowski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Magazyny energii w Polsce - stan faktyczny


14.10-14.30

Krzysztof Sikorski

Radca Prawny

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. j.

Otoczenie regulacyjne funkcjonowania magazynów energii w Polsce


14.30-14.50

Bartosz Frydel

Radca Prawny

Frydel Legal

Energetyka rozproszona w dyrektywie UE nr 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej: społeczności energetyczne, agregatorzy)


14.50-15.10

Aneta Saramak

Tax Managing Partner

ARENA Advisory

Środki na inwestycje pozyskiwane z ulg podatkowych: robotyzacja, badania i rozwój, ulga na nieruchomości, maszyny, urządzenia i ich leasing


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: Katarzyna Wolny-Tomczyk ECO LEGAL i Dominik Szymański "Energia i Recykling"

Odzysk energii - perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

z udziałem:

• Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Fundacja PlasticsEurope Polska

• Dr Joanna Poluszyńska, Sieć Badawcza Łukasiewicz

     • Bogusław Krztoń, Sumitomo SHI Energia Polska 

         • Paweł Banach, Bank Ochrony Środowiska

       


10.20-10.30

Wojciech Konecki, Prezes Zarządu, Związek Producentów AGD - APPLIA

Dr Anna Banaszewska, Adwokat, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Dominik Szymański, Redaktor Prowadzący, "Energia i Recykling"

Rozpoczęcie 2. Dnia Forum Energii i Recyklingu


10.30-10.50

Dr inż. Robert Wawrzonek

Członek Zarządu

REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM

ROP w systemie zagospodarowania ZSEE – podsumowanie i perspektywy


10.50-11.10

Dominik Dobek

Dyrektor Programowy

Związek Cyfrowa Polska

Toksyczny odpad „czystej energii”? Panele fotowoltaiczne – nie uciekniemy od problemu


11.10 – 12.00

Debata ekspercka - prowadzą: Wojciech Konecki, Prezes Zarządu, Związek Producentów AGD - APPLIA i Dominik Szymański, "Energia i Recykling"

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kłopotliwy odpad czy prawdziwy skarb?

z udziałem:

• Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

• Dr inż. Robert Wawrzonek,  REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM

          • Dominik Dobek, Związek Cyfrowa Polska

          • Tymoteusz Mądry, ASPIRATIO Consulting


12.00-12.30

Krzysztof Hornicki

Wiceprezes Zarządu

INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań SA

Rozszerzona odpowiedzialność producenta 2023


12.30-12.50

Magdalena Dziczek

Dyrektor Biura Zarządu

Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK 

Model ROP korzystny dla wszystkich


12.50-13.10

Tadeusz Pokrywka

Prezes Zarządu

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań”

Wielomateriałowe odpady opakowaniowe a ROP


13.10-13.30

Jakub Tyczkowski

Prezes Zarządu

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA

Temat w ustaleniach


13.30-13.50

Jacek Korzeniewski

Auditor Wiodący, Koordynator programów odpadowych

Polski Rejestr Statków SA 

Kontrola recyklera w nowym systemie ROP


 13.50-14.10

Anna Sapota

Wiceprezes ds. relacji rządowych w Europie Północno-Wschodniej

Grupa TOMRA 

Holistyczne systemy gospodarowania zasobami


14.10-14.30

Jacek Wodzisławski

Prezes Zarządu

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL 

Kompleksowa gospodarka opakowaniami aluminiowymi – aspekty techniczne oraz luka inwestycyjna


14.30-14.50

Piotr Kardaś

Związek Pracodawców Polskie Szkło

Twórz Zamknięty Obieg Szkła – dobre praktyki


14.50-15.10

Andrzej Kubik

GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o., Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Aktualna sytuacja na rynku recyklingu opon


15.10-16.00

Debata ekspercka - prowadzą: dr Anna Banaszewska, ECO LEGAL i Dominik Szymański, "Energia i Recykling"

Rozszerzona odpowiedzialność producenta – czy oczekiwania interesariuszy rynku pokrywają się z rządowymi propozycjami?

z udziałem:

         • Magdalena Dziczek, EKO-PAK

         • Anna Sapota, TOMRA

         • Krzysztof Hornicki, INTERSEROH

         • Tadeusz Pokrywka, KIGPSiO

         •Jacek Korzeniewski, PRS

         • Jacek Wodzisławski, RECAL

         • Jakub Tyczkowski, REKOPOL* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w scenariuszu wydarzenia 

2. dzień (14.10.201) – Forum Recyklingu

PARTNER GENERALNY FORUM

MECENASI GENERALNI FORUM

PARTNERZY STRATEGICZNI FORUM

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT


Anna Piechowiak, T. +48 607 669 594, [email protected]

ABRYS Sp. z .o.o.

ul. Daleka 33,

60-124 Poznań

www.abrys.pl