BEZPŁATNA REJESTRACJA >>

ZAPRASZAMY NA

21. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA POLECO

13-14 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

PAWILON NR 5 MTP

ORAZ ONLINE

GODZ. 11.00-16.00

UDZIAŁ BEZPŁATNY

* Zarejestruj się przez poniższy formularz podając wymagane dane

* Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dwa dni przed wydarzeniem)

* Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz podany podczas rejestracji e-mail

* Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się 21. FEiR

* Na zarejestrowany adres otrzymasz także od nas elektroniczne zaproszenie na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO pozwalające bezpłatnie wejść na teren MTP Poznań

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

FORMULARZ BEZPŁATNEJ REJESTRACJI

WIODĄCA TEMATYKA

21. FORUM ENERGII I RECYKLINGU

 1. ZSEiE - rynek oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 2. ROP - nowy system rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce oraz system kaucyjny/depozytowy
 3. Energia odpadowa - odzysk energii i ciepła odpadowego oraz sposoby ich magazynowania
 • Dr Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM
 • Grzegorz Skrzypczak, ElektroEko SA
 • Krzysztof Hornicki, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań SA
 • Jakub Tyczkowski, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA
 • Wojciech Konecki, APPLIA Polska, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
 • Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań
 • Anna Kozera-Szałkowska, Fundacja PlasticsEurope Polska
 • Dominik Dobek, ZIPSEE Cyfrowa Polska
 • Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
 • Jacek Korzeniewski, Polski Rejestr Statków SA
 • Piotr Kardaś, Związek Pracodawców Polskie Szkło
 • Jakub Lutyk, Bank Ochrony Środowiska
 • Katarzyna Wolny-Tomczyk, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 • Krzysztof Kochanowski, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME
 • Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
 • Andrzej Kubik, Replas, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Piotr Tarnowski, Arena Advisory
 • Dr Anna Banaszewska, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 • Bartosz Frydel, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. SDZLEGAL SCHINDHELM

UDZIAŁ WEZMĄ M.IN.

 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy
 • Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań
 • REKOPOL
 • INTERSEROH
 • EKO-PAK
 • Fundacja PlasticsEurope Polska
 • Organizacja Odzysku EUROBAC
 • Organizacja Odzysku ZSEE ElektroEko
 • APPLiA Związek Pracodawców AGD
 • ASEKOL
 • Polski Rejestr Statków
 • Centrum Kooperacji Recyklingu
 • Związek Cyfrowa Polska ZIPSEE
 • RECYKL
 • REMONDIS ELEKTRORECYCLING
 • ELECTRO-SYSTEM
 • Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski
 • REPLAS Recycling Plastics

FORUM RECYKLINGU REPREZENTUJĄ

FORUM ENERGII REPREZENTUJĄ

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy - SDZLEGAL SCHINDHELM
 • Kancelaria Tarka, Trupkiewicz i Wspólnicy
 • Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR
 • Bank Ochrony Środowiska
 • T&T Proenergy
 • ADM Poland
 • SGS Polska
 • CBI Pro-Akademia
 • Klaster Zielona Chemia
 • Arena Advisory
 • Eko-Energia Polska


11:00

Magdalena Dutka, Prezes Zarządu ABRYS

Powitanie Gości 20. Forum Energii i Recyklingu


11:05

Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

Dominik Szymański, „Energia i Recykling”

Otwarcie 1. dnia Forum Energii i Recyklingu


11:10 – 11:30

Krzysztof Hornicki, INTERSEROH Polska – Partner Strategiczny Forum

Ekoprojektowanie opakowań jako praktyczne narzędzie wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta


11:30 – 11:50

Julia Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań – Partner Forum

ROP a bezpieczeństwo żywności


11:50 – 12:10

Jakub Tyczkowski, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań SA - Partner Forum

Jak część przemysłu wprowadzającego opakowania na rynek patrzy na ROP?


12:10 – 12:30

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK – Partner Forum

ROP – dobre wzorce


12:30 – 12:50

Grzegorz P. Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska – Partner Forum

Znaczenie regulacji prawnych dla zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych


12:50 - 13:40

Oczekiwany kształt modelu ROP w Polsce - branżowa debata z udziałem:

Krzysztof Hornicki, INTERSEROH

Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM

 Anna Kozera-Szałkowska, PlasticsEurope 

   Magdalena Dziczek, EKO-PAK

   Jakub Tyczkowski, REKOPOL 

   Julia Pokrywka, KIGPSiO 

   Jerzy Toczko, EUROBAC 


13:40 – 14:00 

Jacek Korzeniewski, Polski Rejestr Statków SA – Partner Forum

   Wpływ BDO na wykonanie audytu recyklera za 2020 r.


14:00 – 14:20 

Jerzy Toczko, Organizacja Odzysku EUROBAC – Partner Forum

   Organizacja Odzysku Opakowań a realizacja obowiązków odzysku i recyklingu


14:20 – 14:40 

Paweł Baryluk, TOTCHEM, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

   Nowe możliwości sprzedaży odpadów tworzyw sztucznych na rynkach zagranicznych, utrata statusu odpadów
oraz certyfikaty gospodarki obiegu zamkniętego


14:40 – 15:00

Marcin Kaźmierski, Kancelaria Ekologiczna, Rada Ekspertów Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

   Zmiana zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – wybrane zagadnienia


15:00 – 15:50

Przyszłość rynku ZSEE - branżowa debata z udziałem: 

   Robert Wawrzonek, REMONDIS Electrorecycling, ELECTRO-SYSTEM 

   Jacek Korzeniewski, PRS

   Grzegorz Skrzypczak, ElektroEko 

   Marcin Kaźmierski, Kancelaria Ekologiczna 

   Dominik Dobek, ZIPSEE Cyfrowa Polska 

PROGRAM - WKRÓTCE


11:00

Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowy Klaster Kluczowy

Dominik Szymański, „Energia i Recykling”

Otwarcie 2. dnia Forum Energii i Recyklingu


11:10 – 11:30

Maciej Kołowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii


11:30 – 11:50

Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Tarka, Trupkiewicz i Wspólnicy

Aukcje OZE dla instalacji fotowoltaicznych 2020


11:50 – 12:10

Kinga Słomka, Bartosz Frydel, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. - SDZLEGAL SCHINDHELM

Spółdzielnie jako element energetyki rozproszonej


12:10 – 12:30

Mateusz Tabaka, Tabaka Dynamic – Partner Forum

Zalety mobilnego banku energii w czasie budowy elektrowni fotowoltaicznych


12:30 – 12:50

Barbara Adamska, ADM Poland

Przedsiębiorstwo produkcyjne aktywnym uczestnikiem rynku energii - czy to sposób na optymalizację kosztową?


12:50 – 13:10

Dominika Ramírez-Wołkiewicz, Arena Advisory

Odnawialne źródła energii a podatki - czy podatki mogą mieć wpływ na rozwój branży OZE?


13:10 – 13:30

Prof. Ewa Kochańska, Centrum Badań i Innowacji ProAkademia, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Nowe trendy wykorzystania odpadów w technologiach biorafineryjnych


13:30 – 13:50

Daniel Dziedzic, EkoEnergia Polska

Pozyskiwanie dotacji na instalacje OZE oraz dobór instalacji OZE stosownie do potrzeb


13:50 – 14:10

Przemysław Wojdyła, Klaster Zielona Chemia - Krajowy Klaster Kluczowy

Zielona gospodarka - pozyskiwanie energii z odpadów rolniczych 


14:10 – 14:30

Anna Sawicka, Bank Ochrony Środowiska – Partner Forum

   Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii – doświadczenia Banku Ochrony Środowiska


14:30 – 15:30

Przyszłość polskiego rynku OZE w Eurepejskim Zielonym ładzie - branżowa debata z udziałem: 

   Mateusz Tabaka,  Tabaka Dynamic, T&T Proenergy

   Przemysław Wojdyła, Klaster Zielona Chemia

   Ilona Olsztyńska, SGS

   Daniel Dziedzic, EkoEnergia Polska

   Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska 


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie wydarzenia

PROGRAM - CZWARTEK 22.10.2020 – RING ENERGIA

ORGANIZATOR

PARTNER GENERALNY FORUM

MECENASI GENERALNI FORUM

PARTNERZY STRATEGICZNI FORUM

PARTNERZY FORUM

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Organizacja:
Dominik Szymański, T. +48 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl


Reklama i promocja:
Anna Piechowiak, T. +48 607 669 594, a.piechowiak@abrys.pl

ABRYS Sp. z .o.o.

ul. Daleka 33,

60-124 Poznań

www.abrys.pl